Domáci poriadok

Na kúpalisko je vstup zákazaný v pouličnom oblečení!
 1. Kúpalisko každý navštevuje na vlastnú zodpovednosť.
 2. Do priestorov kúpaliska môžete vstúpiť iba platným vstupom.
 3. V letnej pokladni nakúpené vstupy si uschovajte až do odchodu, nakoľko budete ich potrebovať pri výstupe z kúpaliska.
 4. Vystavený vstup a ”hodinky” sú platné iba v deň nákupu a oprávňuje na jednorázový vstup. Za stratu hodinky, alebo vstupenky Vám pripočítame poplatok 500,- HUF.
 5. O platné ceny a o otváraciu dobu Vás informuje cenník a tabuľa pri hlavnom vchode.
 6. Pravidlá súvisiace s pernamentkami ( platnosť a použiteľnosť) a vstupmi sú uvedené na aktuálnom cenníku.
 7. Deti pod 14 rokov kúpalisko môžu navštevovať iba v doprovode dospelej osoby. so svojimi rodičmi.
 8. Kúpalisko nemôžu navštevovať: ľudia, ktorí majú horúčku, infekčnú chorobu, majú otvorenú ranu, sú pod vplyvom alkoholu a drogov.
 9. Používanie sedacích bazénov je kontraindikované: pri závažné srdcové, obehové a respiračné zlyhanie, pri inkontencii, zhubný nádor, akútne zápalové ochorenia, turbekolóze, trombóze, závažné choroby a v tehotenstve.
 10. Sedacie bazény nie sú vhodné deťom pod 14 rokov.
 11. Najdlhší čas v relaxačnom bazéne je maximálne 20 minut.
 12. Vo vírivke naraz môžu sa zdržiavať ôsmy.
 13. Osoby pod 14 rokov – bez sprievodu dospelej osoby – nemôžu používať nasledovné služby: víťahy, solárium,fitnes, sauny,liečebné procedúry.
 14. Niektoré liečebné procedúry sú iba na odporúčanie lekára.
 15. Inštrukcie plavčíkov každý kúpajúci musí dodržať.
 16. Pred vstupom do bazénov používanie sprchy je povinné.
 17. Lehátka umiestnené na kúpalisku môžete používať bezplatne.
 18. Fajčenie je zakázané na celom areáli kúpaliska.
 19. Konzumovanie jedla je dovolené iba v reštaurácii alebo na vonkajšej terase.
 20. Používanie ostrých a krehkých predmetov v bazénoch aj pri bazénoch je zakázené.
 21. Sedieť na hornom okraji lezeckej steny je zakázané nebezpečné.
 22. Vyšplhať na mosty z bazénov je zakázané a nebezpečné.
 23. Na kúpalisko je zakázené dovážať zvieratá.
 24. Počas otváracej dobe na kúpalisku je služba prvej pomoci, ktorá je bezplatná.
 25. Používanie papučov na kúpalisku je povinné. Dávajte si pozor pri bazénoch, podlaha je šmykľavá.
 26. Hrací domček – počas otváraciu dobu- každý náš hosť môže bezplatne používať. Hrací domček je pre deti od pol rokov do 8 rokov a je možno používať maximálne na 2 hodiny.
 27. Tobogány každý používa na vlastnú zodpovednosť. Bazény ktorý sú hlbší ako 1,5 m – kde je vyvesená tabuľa „ hlboká voda” – je len pre plavcov.
 28. Vonkajšie aj vnútorné detské bazény sú vylúčene pre deti. Dospelé osoby sa môžu zdržiavať v detskom bazéne ak je to nevyhnutné.
 29. Do zážitkového bazénu , keď sú zapnuté vodné efekty sa dostanete po schodoch.
 30. Služby wellness sveta nie je možné používať so vstupom na zážitkové kúpalisko, treba si kúpiť vsupenku do wellnessu.
 31. Služby wellness sveta a zážitkového kúpaliska je možné využívať nakúpením kombinovanej vstupenky.
 32. Rodinné vstupy sú vylúčene pre rodičov so svojimi deťmi.
 33. Teplota vody v bazénoch je nepretžite sledovaná, ručne je meraná štyrikrát denne.
 34. Za nehody, ktoré sú z chyby našich hosťov neberieme zodpovednosť.
 35. Akúkoľvek mimoriadnu udalosť- osobné zranenie, požiar treba ohlásiť personálu, ktorí sú povinný spraviť okamžité opatrenia.
 36. Za predmety ponechané v skrinkách a za veci ponechané bez dozoru neberieme zodpovednosť.
 37. Najdené predmety treba odovzdať v pokladni. V prípade, keď sa prihlási skutočný majiteľ za najdený predmet, musí so svojim podpisom a občianskym preukazom potvrdiť prevzatie.
 38. Pre bezpečnosť našich hosťov je 24 hodinová bezpečnostná služba.
 39. Za poškodenie alebo zneužívanie kúpeľného zariadenia môže byť osoba požiadaná o náhradu škody.
 40. Kúpajúci sa hostia svoje sťažnosti, pripomienky, pochvaly môžu si napisať do knihy hosťov, ktorá je vyvesená pri pokladni.
 41. Krikom alebo nemorálnym správaním, prosíme nerušte pokoj ostatným hosťom.
 42. Toho, kto ani po niekoľkých upozorneniach nedodržiava domový poriadok, bezpečnostní pracovníci môžu vyprevadiť z budovy.
 43. Dodržiavanie domového poriadku je povinné pre každého hosťa.
 44. Využívanie služieb znamená prijatie domového poriadku.